COI3: Caljé Organisatie en… drie maal een I: Inspiratie, Innovatie en Informatie. 3 Pijlers die binnen elke organisatie en mens een belangrijke rol spelen bij ontwikkelen en grip te krijgen op verbeteren en veranderen.

Inspiratie
Mensen staan centraal. Het welzijn en goed voelen als mens is een universeel gedeeld verlangen. Zowel op werk als privé gebied. Ik begeleid mens en organisatie bij persoonlijke veranderingen en ontwikkelen. Ik ben beschikbaar als coach, counselor en trainer. Ik zet met veel passie mijn uitgebreide kennis en ervaring in. Ik begeleid mensen individueel, maar geef ook groepstrainingen, workshops en (familie)opstellingen. Ik ben zelf ook jarenlang in de leer gegaan bij diverse opleidingen en persoonlijke begeleiders en heb veel ervaring met mijzelf en anderen diepgaand te helpen ontwikkelen. Omdat ik dit apart in de markt wil zetten heb ik een website opgezet die hier dieper op in gaat: www.coach3.nl.

Innovatie
Innovatie begint met visie en strategie. Nadat deze helder zijn vastgesteld kunnen concrete doelstellingen geformuleerd worden en kan een transitie ingezet worden. Gezamenlijk het pad op, van A naar B. Ik ondersteun dit als programma- en verander manager. Mijn ervaring ligt in veranderingen op gebied van organisatie, proces en mens. De opdrachten die ik heb gedaan hebben vaak een IT of proces en samenwerkingscomponent in zich. Ik heb hier veel ervaring met begeleiden in opgebouwd. Ik ben daarin voor coach en facilitator van de eigen kracht van de organisatie. Als programmamanager organiseer ik een passende en effectieve governance, zorg voor de verandering samen met de organisatie en stuur met opdrachtgevers, deelprojecten, teams, lijnactiviteiten. Ik heb ervaring met agile werken en programma- en projectmethodes (o.a. gecertificeerd Agile en Prince2 projectmanager).

Informatie
Vervolgens verankert u de verandering, enerzijds door het vergaren van informatie over de stand van zaken, en bij te sturen waar nodig. COI3 ondersteunt dit door het inzichtelijk maken van de stand van zaken. COi3 ondersteunt het bijsturen middels kennismanagement en het organiseren van training en coachen van de medewerkers.

Johan Caljé

Interim programmamanager | Coach | Counselor | Trainer
Telefoon: 06-51808100
Email: a.j.calje@coi3.nl | a.j.calje@coach3.nl