Visie
De visie van COI3 is, dat mensen en organisaties continu veranderen en ontwikkelen. Stabilieit en transities worden continu afgewisseld. Dit is een onderdeel van een natuurlijke dynamiek.

COI3 ziet veranderingen als kansen. Veranderingen als mogelijkheden tot groei of krimp, maar altijd om er beter uit te komen. Op het moment dat een verandering plaats vind is het de uitdaging om dit optimaal te begeleiden. COI3 biedt ondersteuning bij incidentele en continuerende veranderingen.