Diensten

Het is belangrijk inzicht te hebben en te kunnen sturen op verandering en de borging van de verandering. Informatie komt van mensen en gaat over mensen en organisatie. COI3 ondersteunt het borgen van veranderingen, tijdens en na de verandering.