Informatie
Inzicht en sturing.

Informatie is de bron om zicht te houden op wat er gebeurt. Informatie is belangrijk voor de borging en sturing van bestaande processen in organisaties, maar ook voor het sturen van veranderingen. Informatie is belangrijk voor het hebben van houvast, het hebben van kennis en om  te doen wat juist is. Informatie is belangrijk voor sturen en borgen van innovaties. En wanneer de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is, inspireert het om verder te groeien.

Informatie: Kennis en informatie

Kennismanagement
Kennismanagement, waar gaat het om? Professionaliteit is een belangrijk aspect om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. De basis van professionaliteit zit in de kennis en vaardigheden van mensen. Soms is de benodigde kennis heel duidelijk, de organisatie is klein en het product dat wordt gevoerd is concreet en al jaren hetzelfde. Anders wordt het wanneer de organisatie veel aan verandering onderhevig is: de markt veranderd, er is diversiteit in de in- en uitstroom van medewerkers, er liggen vraagstukken met betrekking tot outsourcing, externe inhuur, of een belangrijke verandering ligt in het verschiet, waardoor rollen binnen de organisatie veranderen. Kennismanagement focust zich op de grondstoffen kennis, gedrag en vaardigheden en hoe deze vanuit strategisch, tactisch en operationele gezichtpunten concreet ingezet kunnen worden om de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken

Informatiemanagement
Informatiemanagement houdt zich bezig met de wijze waarop organisaties op effectieve wijze in de informatiebehoefte kan voorzien. Informatievoorziening heeft alles te maken met het ter beschikking stellen van informatie om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Dit kan het inrichten van een informatiesysteem zijn, het inrichten van architecturen, het inrichten van de informatie en communicatie technologie en er voor zorgen dat cruciale informatie op het juiste moment beschikbaar is, maar ook zorgen dat de kwaliteit van de informatie geborgd is. COI3 ondersteunt het opzetten van informatiebeleid, het bouwen van informatiesystemen, en het inrichten van processen op het gebied van informatiemanagement.

ICT Technologie
Naast bovenstaande diensten biedt COI ook technische diensten. Het gaat hier om het implementeren van ICT architectuur, ontwikkelen van informatiesystemen, beveiligen van informatie, etc. Meer informatie is te vinden op de partnerwebsite www.coi.nl.