Projecten

Inrichten informatievoorziening ten behoeve van portfolio- en projectmanagement
Invoering van projectmanagementsoftware maakt het mogelijk om projectenportfolio's beter te beheersen. De juiste informatie is in context beschikbaar. Invoering van management software betekent niet alleen het technisch inrichten van informatiesystemen, maar ook het opzetten van de juiste processen en het verzorgen voor opleidingen om te borgen dat de informatie van hoge kwaliteit blijft.

Inrichten van project- en programmabureaus
Ter borging van het verkrijgen van de juiste stuurinformatie voor veranderingen richt COI3 projectenbureaus en programmabureaus in. Daar waar nodig bemandt COI3 deze, en treedt op als projectsecretaris of programmasecretaris:

Inrichten van registratiesystemen en informatiemanagement
Het inrichten van informatiesystemen ten behoeve van dossier vorming en sturing.