Aanpak
Gesprekken vormen de basis van een coachings traject.
Geen jarenlange begeleiding, maar een relatief korte reeks
van sessies waarin we samen toewerken naar de realisatie van
jouw persoonlijke doelstelling.

Intake
Tijdens een kennismakings- of intakegesprek luister ik naar je verhaal
en stellen we samen jouw persoonlijke doelstelling vast. Je maakt
kennis met mij als persoon en met mijn manier van werken. Het is
belangrijk dat er wederzijds vertrouwen ontstaat.

Traject
Afhankelijk van je wensen en doelstellingen spreken we een aantal gesprekken af. Meestal volgen de eerste gesprekken wat korter op elkaar. In de loop van het traject kan de tijd tussen de afspraken ruimer worden. Het laatste gesprek gebruiken we om het traject op een goede manier af te sluiten. Als je dit wenst kan een evaluerend gesprek met je leidinggevende een onderdeel zijn van het traject.

Methodiek
De gesprekken die wij voeren tijdens het coachings- en/of counselingstraject zijn gebaseerd op authenticiteit, empathie en respect. Een essentiële voorwaarde voor het bereiken van de afgesproken doelstelling is wederzijds, open contact. In principe kijken we naar wat je wilt bereiken en is de begeleiding toekomst gericht. Tijdens de begeleiding kijken we ook naar wat maakt dat je hebt ontwikkeld waar je nu staat. Hiermee help ik je de kern van jezelf te vinden en concrete stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling en doelstellingen.

Techniek
Technieken kunnen bijdragen aan inzicht. Ik gebruik onder andere transactionele analyse (TA), neurolinguistisch programmeren (NLP), systemisch werken en lichaamsgericht werken. Ik zet in wat past bij je vraag. och blijkt uit onderzoek dat techniek slechts 10% effectief is. Het meeste effect wordt gehaald uit je eigen motivatie in combinatie met de coach als mens en begeleider.

Face to face gesprek of beeldbellen wanneer noodzakelijk
In principe gebruik ik face-to-face gesprekken, en spreken we af op locatie. Ik wordt soms gevraagd of het ook mogelijk is om gesprekken via beeldbellen of telefoon voort te zetten, bijv. in het geval afstand (denk aan buitenland) of ziekte (Coronavirus COVID-19) speelt. Dit is bespreekbaar en in sitauties zeker mogelijk. Ik heb daar goede ervaring mee opgedaan.

Wanneer er vragen zijn over de aapak en of deze bij je past, neem dan vrijblijven contact op.