Coaching
Bij coaching werk je via gesprekken aan je eigen ontplooiing. Je brengt
een vraag of thema in en samen met de coach onderzoek je hoe je
je doelstelling kunt realiseren. Effectief functioneren en
persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal.

Coaching houd je een spiegel voor en stel je vragen waar je staat en
waar je heem wilt. Door reflectie kom je tot inzicht en maak je ruimte
om je doelen effectief te bereiken .

Coaching richt specifiek op de toekomst en het ´hier en nu´. In coachings-
gesprekken ga je soms terug naar gebeurtenissen uit het verleden,
maar je blijft je vooral richten op de doelen die je wilt behalen.

Een coachingstraject is meestal kortdurend. De duur en de frequentie
bepaal je samen met je coach.

Naast coach ben ik ook counselor. Een counselor heeft meer bagage dan
een coach en kan zich zonodig ook richten op diegaandere emoties en werkt
ook met vragen als bijvoorbeeld rouwverwerking, stress en burnout
. Als
counselor heb je meer invloed op dieper gelegen lagen en dit heeft vaak
een breder positief effect.

Afhankelijk van je vraag en wens kan er een combinatie van coaching en
counseling worden ingezet.