Coach voor leiders, projectmanagers en lijnmanagers
Als leidinggevende en manager zet je één belangrijk instrument in: dat
ben jezelf.

Het leiden en managen van projecten, van afdelingen, van organisatie,
het belangrijkste instrument is je eigen vermogen jezelf te kennen,
de ander te kennen en hierop te acteren. Natuurlijk zijn werkprocessen
belangrijk, zijn tools en ICT middelen belangrijk, maar dat ondersteunt
uiteindelijk maar één doel: het inzichtelijk maken hoe een organisatie,
project of afdeling het doet, maar verbetert op zichzelf de situatie niet.

Maar het daadwerkelijk sturen, managen, leiden, zorgen dat alles
op zijn pootjes terecht komt, communiceren, plannen, improviseren,
ontwikkelen, dienstverlenend zijn, samenwerken, intern en extern netwerken, klantrelaties onderhouden, politiek bedrijven, dat is wat zorgt dat het werkt. En dat is mensenwerk.

Het is eigenlijk gek, want juist deze vaardigheden worden nooit op scholen geleerd, en er was tot nu toe relatief weinig aandacht voor opleiding en begeleiding.

Coachen van leiders en manager: jezelf als instrument
Coachen van leiders, projectmanager en lijnmanagers richt zich op he ontwikkelen van die menselijke vaardigheden, die een organisatie juist nodig heeft. Mijn visie en overtuiging is dat het investeren middels coaching, grote bijdrage levert aan zowel de organisaties als de manager: betere samenwerking, minder ziekteverzuim, betere dienstverlening, met minder fte meer doen, gezondere stress. En, niet onbelangrijk: meer plezier in werk.

Coachen richt zich op jouw, als persoon, en kijkt naar je relatie tot jezelf en met anderen. Hoe doe je dat nu, wat kun je verbeteren, hoe maak je het voor jezelf makkelijker, hoe maak je je werk interessanter, levendiger, met meer compassie en trots. Dit is de sleutel tot succes.

Uitnodiging om kennis te maken
Ik heb zelf 25 jaar een eigen bedrijf gehad, en vanuit deze rol functies en opdrachten gehad in de commerciële dienstverlening, de overheid, de zorg (ggz, jeugdzorg) en productiebedrijven. In dit carierepad heb ik mij ook ontwikkeld, bijgestaan door mijn eigen leermeesters, coaches en collega's. Ik heb fouten gemaakt, veel goede dingen gedaan en er veel van geleerd. Tien jaar terug heb ik bewust voor gekozen om te gaan coachen, heb me verdiept in mijzelf en mijn relatie tot anderen, en stevige en diepgaande opleidingen gevolgd. Dit resulteerde in een coaching praktijk waar ik veel plezier werk met clienten die, net als ik destijds, graag gebruik maken van begeleiding om het onderste uit de kan te halen.

Ik ben een prikkelende en enthousiaste coach, zakelijk, to the point, maar ga met je mee naar je binnenwereld, want daar zit je vermogen. Ik werk vanuit verstand, hart en gevoel. Ik ga uit van het goede in de mens en werk en bouw vanuit vertrouwen.

Welk traject helpt je meer uit jezelf te halen?
Ik geef zowel individuele coaching, groepscoaching als trainingen. Onderwerpen die vaak de revue passeren zijn:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, iedereen heeft zijn eigen ontwikkelingsvragen. de gesprekken zijn van persoonlijke aard. Dat is ook prettig, want je zet jezelf als instrument in.

Wil je meer weten wat de mogelijkheden zijn die jou verder helpen: Neem vrijblijvend contact op: 06-51808100, Drs. A.J. (Johan) Caljé, a.j.calje@coach3.nl.