Organisaties
Een organisatie functioneert goed als iedere medewerker
optimaal presteert en zijn talenten kan benutten.

Leidinggevende of HR professional?
Vanuit uw functie als leidinggevende, personeelsfunctionaris of
human resources manager heeft u zicht op de persoonlijke
effectiviteit van uw medewerkers.

Op maat gesneden
Coaching en counseling zijn bewezen, effectieve technieken die zelfinzicht en zelfontplooiing teweeg brengen. Als ervaren veranderdeskundige en professioneel coach en counselor ontwikkel ik samen met u een op maat gesneden traject voor uw medewerkers. We spreken van tevoren reële en haalbare doelen af. Op een van tevoren afgesproken moment in dit traject evalueer ik met u en de medewerker de voortgang. Aan het einde van het traject bespreken we het resultaat.