Diensten

Programma- en projectmanagement

Ik heb meer dan 10 jaar ervaring met het managen van programma's en projecten. De projecten die ik heb gedaan zijn divers. De laatste jaren werk ik veel in orgnaisaties die raakvlakken met de zorg en overheid hebben. Eerder heb ik veel consultancy en training bij financiƩle instellingen, zakeijke dinestverlening en productiebedrijven verzorgd.

Verandermanagement

Ik hebveel ervaring en kennis opgedaan als verandermanager. deze ervaring heb ik als consultant en als programma/ en projectmanager opgedaan. Mijn specialiteit is het begeleiden van verandering. Verandering van gedag is altijd een resultante van de mens en omgeving. Beide hebben aandacht nodig, in de juiste balans.

Kennismanagement

In principe bouwt iedere organsisatie op kennis en vaardigheid. Bij organisatieveranderingen is het altijd belangrijk te kijken naar kennis. Welke kennis is er nu, en welke kennis is nodig om de doelstellingen te realiseren, en welke kennis is nodig om de transitie te maken. Ik ondesteun organisaties met kennismanagement, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Coaching projectmanagers en consultants

Wilt u transities graag door interne proejctmanagers of consultants laten uitvoeren, en helpt het als zij extra ondersteuning krijgen? Ik coach projectmanagers en consultants op twee manieren: ik denk met hen mee wat nodig is voor hun project, maar ook welke persoonlijke effectiviteit nodig is om veranderingen door te voeren.

Johan Calje
06-51808100