Projecten

GVB (2016-2019)
Als programmamanager verantwoordelijk voor
programma Hardware en software (HUPSUP).  Dit programma realiseert een Life Cycle Management slag door Oracle en bijehorende kernapplicaties en ruim 100 Windows servers naar Microsoft Azure Cloud te brengen. Gelijktijdig verantwoordelijk voor het realiseren van diverse applicatiesystemen voor de livegang van de NoordZuid lijn en de inrichting van het persona proces voor mobiele devices.

VUMC View (2014-2016)
In de rol van projectmanager
realiseren van een virtuele werkplek voorziening voor 10.000 gebruikers en 5.000 werkplekken. VUMC staat voor ene uitdaging om in geamenlijkheid met de toekomstige fusiepartner AMC een gezamenlijke patienten dossier systeem te implementeren. Als randvoorwaarde keist VUMC ervoor om alle werkplekken te harmoniseren en in een VDI
omgeving aan te bieden. zie ook: Interview leveranciers.

Transitie GGZ ICT (2011-2013)
Het realiseren van samenwerkende teams, migratie van datacenters, wanl/lan, werkplekken en technische en functionele beheerprocessen (ITIL). Daarna het restant projectenportfolio inzichtelijk maken en uitvoeren van projecten mbt verbeteren applicatielandschappen, ICT dienstverlening en communicatie. Tot slot een migratie van 2 EPD's (Ezis en XMCare) naar een nieuwe EPD USER.

Professionaliseren verandermanagement aanbieder planningsmethodieken voor de zorg (2010)
Het begeleiden van teams bij het professinaliseren van verandermanagement en projectmanagement. De organisatie wil nog beter omgaan met veranderingen en het sturen van projecten en ondersteunt teams bij het verder verdiepen van verandermanagement en projectmanagementskills.

Verandermanagement CJIB/Ministerie van Justitie (2009)
Het opzetten en leiden van een professionaliseringprogramma voor Architectuur Governance, Informatiemanagement, Portfoliomanagement, Project Governance en Projectmanagement. Het programma omvat de inrichting van verbeterde processen, hulpmiddelen en informatiesystemen, kennis en kunde ten behoeve van de professionalisering. Daarbij is aandacht voor draagvlak ontwikkeling, versterken positieve mindset, gedrag en communicatie. Het programma bestaat uit vier subprojecten en 3 overkoepelende werkgroepen en activiteiten in de lijnorganisatie. Het OGC (waaronder Prince2, MSP, etc) en TOGAF processen zijn gebruikt als basismodel.

Professionaliseren kennismanagement RGD/VROM (2008)
Het professionaliseren van kennismanagement voor directie Projecten van de Rijksgebouwendienst. De RGD is zich bewust van het belang van kennismanagement. Binnen het cluster kennismanagement heeft COI geholpen met visievorming, fit GAP analyse en professionalisering van kennismanagement.

Inrichten projectmanagement CIZ (2007-2008)
Het procesmatig inrichten van projectmanagement, volgens best practise en Prince2. COI heeft geholpen en gefaciliteerd bij het bedenken van processen om projectmanagement binnen het CIZ te standaardiseren.

Inrichten programmabureau en ondersteuning reorganisatie CIZ (2007-2008)
Het inrichten en bemannen van het programmabureau ter ondersteuning van centralisatie va het CIZ. Binnen Het programma ging het CIZ van een decentrale organisatie naar een centrale organisatie. Het programma had naast inhoudelijke aspecten aandacht voor procesinrichting, opleidingen, informatiesystemen en ICT infrastructuur. Het programmabureau was verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van vorderingen, financiŽn, planningen en wijzigingen binnen het programma.

Programmabureau Icare (2006 -2007)
Bemensen van het programmabureau van Icare, ten behoeve van een centralisatieslag van processen en decentrale organisatieonderdelen.

Inrichten projectorganisatie Icare (2006)
Adviseren over en coachen manager projectenbureau ter professionalisering van de projectorganisatie en de invoering van een projectbureau. Professionaliseren van projectmanagement volgens Prince2.

Projectmanagement en planning bij Raad voor veiligheid
Advisering en opleiding ten behoeve van het aansluiten van capaciteit- en tijdsplanningen aan projecten.